Collectief zonnedak voor iedereen

Met de realisatie van het eerste collectieve zonnedak in Appingedam komt zonne-energie beschikbaar voor mensen die zelf geen zonnepanelen op hun woning kunnen of mogen plaatsen. In de loop van 2019 worden ca. 400 zonnepanelen geplaatst op het dak van Melkveehouderij Ritsema die samen ca. 100.000 kWh per jaar aan duurzame elektriciteit gaan opwekken.

In eerste instantie was het plan het eerste collectieve dak op het appartementencomplex ‘Middenschip’ boven de Albert Heijn te plaatsen. Dit blijkt vooralsnog niet mogelijk, omdat hiervoor 100% toestemming van alle VvE-leden nodig is.
Op dit moment lopen de laatste onderzoeken om hetzelfde plan op het dak van Ritsema toe te passen. Als dat lukt, verandert er voor potentiële deelnemers niets, omdat het zonnedak zich in dezelfde postcode (9902) bevindt. Leveranciers zijn uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de installatie en het beheer van de installatie waarbij de keuze is gevallen op Kuipers Installatietechniek uit Delfzijl om dat uit te gaan voeren. Hiermee voldoet de coöperatie aan één van haar doelstellingen om zoveel als mogelijk gebruik te maken van lokale ondernemers bij de realisatie van haar projecten. Voor de financiering is een beroep gedaan op het Fonds Nieuwe Doen Groningen en lokale investeerders.

 

Hoe werkt het?

Ieder zonnepaneel staat voor een energiecertificaat zodat er ca. 400 certificaten beschikbaar zijn. Door een of meerdere energiecertificaten af te nemen krijgt u het recht op korting op uw energierekening. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Postcoderoosregeling. De Postcoderoos regeling (fiscale benaming is de Regeling Verlaagd Tarief) is door de overheid geïntroduceerd als financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken, zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen. De regeling geldt voor een periode van 15 jaar.

Elk energiecertificaat staat voor een evenredig deel van de opbrengst van de productie-installatie en over deze kilowatturen krijgt u uw energiebelasting terug. De verrekening daarvan gebeurt door uw eigen energiebedrijf op basis van een verklaring van de coöperatie. In deze verklaring, opgesteld na elk productiejaar, geeft de coöperatie aan hoeveel energie er is geproduceerd en hoeveel daarvan aan u als deelnemer is toegekend. U krijgt de korting vervolgens verrekend op de eerstvolgende nota van uw energiebedrijf.

Hoewel de meeste energieleveranciers meedoen aan deze regeling is het belangrijk dat u vooraf even controleert of dat ook voor uw energieleverancier geldt. Een overzicht van deelnemende energieleveranciers is ook te vinden op de website van de Groninger Energie Koepel: Deelnemende energieleveranciers

U kunt deelnemen als u in één van de volgende postcodegebieden woont: 9901, 9902, 9903, 9932, 9937, 9625 en 9629 en een kleinverbruikersaansluiting heeft. De korting geldt tot een maximum van 10.000 kWh per jaar gaat en wordt alleen verrekend over de elektriciteit die u zelf verbruikt.

 

Lidmaatschap Eendracht

Deelnemers worden automatisch lid van Stadscoöperatie Eendracht. De kosten voor het lidmaatschap zijn € 15,00 per jaar voor particulieren. Indien u besluit om over te stappen naar de lokale energiemaatschappij Energie VanOns is het lidmaatschap gratis!

 

Energie VanOns

De opgewekte stroom wordt verkocht aan Energie VanOns. Energie VanOns is een coöperatieve energieleverancier in 2014 opgericht om de duurzame ambities van lokale (burger-)initiatieven in het Noorden te ondersteunen en te versnellen. De energiecoöperaties zijn eigenaar van Energie VanOns. Door de krachten van lokale energiecoöperaties te bundelen, maken we met elkaar lokale groene energie voor en van ons allemaal beschikbaar. Ook dit past bij onze filosofie om gebruik te maken van lokale organisatie en daarmee een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van onze omgeving.

Wilt u meer informatie over Energie VanOns dan kunt u deze vinden op de website: https://energie.vanons.org/.

Wilt u direct overstappen druk dan op onderstaande button. Uw overstap is in een paar minuten geregeld.

 

Direct overstappen

 

 

Voor iedere deelnemer die overstapt naar Energie VanOns ontvangt de coöperatie €75,00 per jaar. De opbrengst kan geïnvesteerd worden in nieuwe duurzame projecten, afhankelijk van een besluit van de algemene ledenvergadering.

 

Meedoen?

 

In het informatiememorandum vindt u alle informatie over het project. Deze heeft nog betrekking op het dak van het Middenschip, maar zal naar alle waarschijnlijkheid vergelijkbaar zijn voor het zonnedak bij Melkveehouderij Ritsema. Binnenkort publiceren wij de aangepaste versie en zullen deze verspreiden aan de geïnteresseerden.

 

Mocht u enthousiast geworden zijn en uw eigen duurzame energie willen opwekken via de zonne-panelen op het Middenschip laat het ons dan z.s.m. weten via onderstaande button.

 

Ja, ik doe mee

 

Uitgifte van de energiecertificaten zal worden gedaan op basis van volgorde van aanmelding. Na ontvangst van uw aanmelding en het definitief maken van de uitgangspunten ontvangt u van ons een participatieovereenkomst. Door deze getekend retour te sturen is uw deelname verzekerd.

 

Wilt u eerst nog wat meer informatie dan kunt u contact opnemen met ons via het mailadres info@eendrachtduurzaam.nl.